מחפש/ת עבודה?
הירשמו עכשיו

מעסיק/ה?
פרסמו משרה

טופס הרשמה למחפשי עבודה

נא למלא פרטים על-מנת שנוכל למצוא משרה אשר יכולה להתאים בצורה המדוייקת,
והמתאימה ביותר למועמד הרצוי.

  פרטי המועמד/ת

  פרט אילו תוכנות.

  העלאת קבצי קו"ח

  *העלאת קו"ח - גירסא 1
  העלאת קו"ח - גירסא 2
  העלאת קו"ח - גירסא 3

  תפקיד / עיסוק מבוקש

  תנאי העסקה מבוקשים

  נספח וחתימה

  1. ידוע, ברור ומובן לי כי עמותת 50 פלוס – מינוס עוזרת לי במציאת עבודה ואין בעזרה זו משום התחייבות לספק לי עבודה.
  2. ידוע וברור לי כי כל התקשרות לצורכי תעסוקה תהיה ביני ובין המעסיק בלבד.
  3. ידוע, ברור ומובן לי שלא מתקיימים כל קשרי עובד/מעביד, על כל המשתמע מכך, ביני לבין עמותת 50 פלוס – מינוס.
  4. הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בפרטים המופיעים בטופס זה.
  5. באם אוזמן לראיון עבודה ע”י מעסיק, שקו”ח שלי הופנו אליו על פי בקשתי, הנני מתחייב/ת להגיע לראיון. באם לא אוכל להגיע הנני מתחייב/ת להודיע למעסיק או לעמותה על כך.
  6. הנני מתחייב/ת לדווח לעמותת 50 פלוס – מינוס על כל התפתחות הקשורה למשרה שקורות החיים שלי הופנו אליה. חוסר בעדכון ו/או בדיווח פוגע בעבודתנו ויקשה עלינו להמשיך ולעזור לך.
  7. אני מסכים/ה לקבל הודעות דוא”ל, הודעות S.M.S, ווטסאפ, מסנג’ר ושיחות טלפון מעמותת 50 פלוס – מינוס.
   לתשומת לב: בחתימתי על גבי טופס זה אני מאשר/ת כי הבנתי את הנדרש בסעיפיו השונים ומצהיר/ה בזאת על נכונות כל הפרטים שמולאו על ידי. הנני מבין/ה שלא תהיה לי כל עילה להעלות תביעות מכל סוג שהוא נגד עמותת 50 פלוס –מינוס.
  תאריך הרשמה: 13/06/2021